آدرس

کرج، چهارراه مصباح، روبه روی بانک صادرات، نبش کوچه سرپاس، چاپ شبدا

تلفن

۰۹۱۲۲۸۸۵۲۵۴
۰۲۶۳۲۷۰۴۵۴۳

ساعت کار

۹:۰۰ صبح - ۷:۰۰ شب

با ما کار کنید

۹:۰۰ صبح - ۷:۰۰ شب

برای ما بنویسید

Shabdadigital@gmail.com

با ما تماس بگیرید ۹ صبح - ۸ شب

۰۹۱۲ ۲۸۸ ۵۲۵۴

به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
برای چت در WhatsApp یکی از اعضای پشتیبانی رو انتخاب کن
معمولا در عرض چند دقیقه پاسخ می دهیم